Unikátní tok Bečvy má být přerušen přehradou u Teplic nad Bečvou. Podpořte variantu bočního poldru Skalička.

Řeka Bečva je poslední šterkonosnou řekou v České republice. Jedinečný souvislý tok má být přerušen přehradou Skalička u Teplic nad Bečvou. My přicházíme s variantou bočního poldru, který nejen zachovává její naprosto unikátní biologické hodnoty, ale má i funkci protipovodňového opatření pro města na jejím toku.

Šedou barvou jsou zobrazeny hráze přehrady Skalička. Námi navrhovaný boční poldr je červeně. Studii zpracovala Unie pro řeku Moravu.

Hlavním účelem vodního díla (přehrady) Skalička je zajištění protipovodňové ochrany zejména pro město Přerov. Náš návrh bočního poldru společně s dalšími opatřeními na toku Bečvy je adekvátní alternativou se stejným efektem protipovodňové ochrany i trvalejší variantou prevence sucha.

Stáhnout studii Poldr Skalička

Zahloubená řeka

Řeka Bečva je největší štěrkonosnou řekou v České republice. Díky tomu svou energii přetváří v pohyb štěrků. Pokud se nebude tato energie „vybíjet“, zvýší se eroze níže pod přehradou. Zahloubená řeka způsobí snížení hladiny podzemních vod (vysychání studní), poškození břehů a staveb na řece (mosty, silnice, jezy, stavby na březích).

Štěrky nemusíme převážet

Výstavba přehrady nutí investora uměle bagrovat a převážet štěrky pod přehradu. To ale není ekonomicky dlouhodobě udržitelné řešení! Štěrky naprosto ztrácení i funkci biotopu pro chráněné živočichy.

Poldr proti suchu

Přestože boční poldr zadržuje vodu krátkodobě, i on přispívá k snížení rizika sucha v krajině. Lesy, louky ale i tůně navrhované uvnitř poldru pomáhají k zasakování vody do podzemních zásobníků. Z nich se pak voda uvolňuje v období sucha.

Rekreace s komáry

Přehrada Skalička má přinést zvýšení rekreačního potenciálu místa. Protože ale bude mít tvar spíše „mělkého rybníku“, bude z ní i při minimálním vypouštění vody klesat hladina o desítky metrů na délku. Místo vodácky atraktivní řeky k rekreaci zbudou pláže plné bahna a komárů.

Zmizení evropsky unikátních lokalit

Ledňáček, vlha nebo lesák rumělkový. Toto jsou opravdové drahokamy žijící v místech, které má přehrada Skalička definitivně zničit. Zanikla by celá Evropsky významná lokalita (EVL) Hustopeče – Šterkáč s unikátními lužními lesy i pravidelně zaplavované louky – jedny z posledních v nivě Bečvy.

Připoj i ty svůj hlas k těm, kteří podporují variantu bočního poldru.

Zdobnici v Pěčíně a Oslavu v Čučicích už se podařilo zachránit.

K naší výzvě za záchranu Bečvy se připojilo již 3600 lidí. Připojte se i vy!

Chci se připojit!

Souhlasíš s myšlenkou, že přehrada na řece Bečvě je zbytečná? Také tě zaujala varianta bočního poldru více než mělkého rybníku? Chceš podpořit zachování toku řeky Bečvy bez přehrad a zachování její nivy?

 • Jako první se budeš dozvídat všechny novinky z okolí Bečvy
 • Budeme ti zasílat aktuální informace a pozvánky na akce spojené s naší inciativou.
 • Budeš mít přednostní vstup na naše semináře a další akce
 • Zdarma získáš odborné publikace k problematice bočního poldru vs. přehrady Skalička

Hnutí DUHA - místní skupina Olomouc

Jsme neformální skupina neziskových organizací, biologů a ekologů, lidí z univerzit a odborných skupin, kteří se spojili myšlenkou zachování toku Bečvy bez větších překážek (přehrad, vysokokapacitních jezů apod.). Naším cílem je navrátit toku Bečvy přírodní charakter a podtrhnout jedinečnost této štěrkonosné řeky.

Připojili se k nám

 • Severomoravské regionální sdružení ČSOP
 • Hnutí DUHA Olomouc
 • Unie pro řeku Moravu
 • ČSOP Arion
 • Rosička z.s,
 • Česká společnost entomologická
 • Česká společnost ornitologická
 • Moravský ornitologický spolek
 • Děti Země
 • Mgr. Marie Popelářová (botanička)
 • Martin Dančák (botanik a ekolog, Univerzita Palackého)
 • Jan Hradecký (děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity)
 • Aneta Valasová (z.s. Zdravý Rožnov)

 

Kontaktujte nás
barbora.hertlova@hnutiduha.cz · 736 437 021