Unikátní tok Bečvy má být přerušen přehradou u Teplic nad Bečvou. Podpořte variantu bočního poldru Skalička.

Řeka Bečva je poslední šterkonosnou řekou v České republice. Jedinečný souvislý tok má být přerušen přehradou Skalička u Teplic nad Bečvou. My přicházíme s variantou bočního poldru, který nejen zachovává její naprosto unikátní biologické hodnoty, ale má i funkci protipovodňového opatření pro města na jejím toku.

Šedou barvou jsou zobrazeny hráze přehrady Skalička. Námi navrhovaný boční poldr je červeně. Studii zpracovala Unie pro řeku Moravu.

Hlavním účelem vodního díla (přehrady) Skalička je zajištění protipovodňové ochrany zejména pro město Přerov. Náš návrh bočního poldru společně s dalšími opatřeními na toku Bečvy je adekvátní alternativou se stejným efektem protipovodňové ochrany i trvalejší variantou prevence sucha.

Stáhnout studii Poldr Skalička

Řeka Bečva je poslední štěrkonosnou řekou v České republice. Co to znamená? Že svou energii při povodních přetváří v pohyb štěrků. Pokud se nebude tato energie „vybíjet“, zvýší se eroze níže pod přehradou. Zahloubená řeka způsobí snížení hladiny podzemních vod (vysychání studní), poškození břehů a staveb na řece (mosty, silnice, jezy, stavby na březích). Umělé bagrování a převážení štěrků pod přehradu není ekonomicky dlouhodobě udržitelné řešení!

Štěrkové náplavy nejen pomáhají zasakování vody do podzemních zásobníků, ale jsou nejúčinnější čističkou vody v přírodě.

Přehrada Skalička má přinést zvýšení rekreačního potenciálu místa. Protože ale bude mít tvar spíše „mělkého rybníku“, bude z ní i při minimálním vypouštění vody klesat hladina o desítky délkových metrů (pokles hladiny o půl metru výškových může v některých místech způsobit ústup hladiny nádrže o deset metrů). Místo vodácky atraktivní řeky k rekreaci zbydou pláže plné bahna a komárů.

Tok Bečvy mezi Valašský Meziříčím a Přerovem nabízí kombinaci klidných míst a peřejí. Bečva je tak ideální nejen pro vodáky začátečníky, ale i pro zkušené vodáky.

Přestože boční poldr zadržuje vodu krátkodobě, i on přispívá k snížení rizika sucha v krajině. Lesy, louky ale i tůně navrhované uvnitř poldru pomáhají k zasakování vody do podzemních zásobníků. Z nich se pak voda uvolňuje v období sucha. Tento princip je několikanásobně efektivnější než trvalé udržování vodní hladiny. V prostoru poldru bude navíc možné zachování zemědělské produkce (ač omezeně).

Málokdo by tipoval, že tyto dva obrázky od sebe dělí 10 000 km. Unikátní lužní lesy v okolí Bečvy (vlevo) se až velmi nápadně podobají tropickým deštným lesům (vpravo – Borneo).

Ledňáček, vlha nebo lesák rumělkový. Toto jsou opravdové drahokamy žijící v místech, které má přehrada Skalička definitivně zničit. Zanikla by celá Evropsky významná lokalita (EVL) Hustopeče – Šterkáč s unikátními lužními lesy i pravidelně zaplavované louky – jedny z posledních v nivě Bečvy.

Víte, že EVL Hustopeče – Šterkáč hostí jednu z největších populací lesáka rumělkového u nás? Vybudováním přehrady by byla tato populace definitivně zničena.

Připoj i ty svůj hlas k těm, kteří podporují variantu bočního poldru.

K naší výzvě se připojilo již 1255 lidí. Připojte se i vy!

Chci se připojit!

Souhlasíš s myšlenkou, že přehrada na řece Bečvě je zbytečná? Také tě zaujala varianta bočního poldru více než mělkého rybníku? Chceš podpořit zachování toku řeky Bečvy bez přehrad a zachování její nivy?

 • Jako první se budeš dozvídat všechny novinky z okolí Bečvy
 • Budeme ti zasílat aktuální informace a pozvánky na akce spojené s naší inciativou.
 • Budeš mít přednostní vstup na naše semináře a další akce
 • Zdarma získáš odborné publikace k problematice bočního poldru vs. přehrady Skalička

Hnutí DUHA - místní skupina Olomouc

Jsme neformální skupina neziskových organizací, biologů a ekologů, lidí z univerzit a odborných skupin, kteří se spojili myšlenkou zachování toku Bečvy bez větších překážek (přehrad, vysokokapacitních jezů apod.). Naším cílem je navrátit toku Bečvy přírodní charakter a podtrhnout jedinečnost této štěrkonosné řeky.

Připojili se k nám

 • Severomoravské regionální sdružení ČSOP
 • Hnutí DUHA Olomouc
 • Unie pro řeku Moravu
 • ČSOP Arion
 • Rosička z.s,
 • Česká společnost entomologická
 • Česká společnost ornitologická
 • Moravský ornitologický spolek
 • Děti Země
 • Mgr. Marie Popelářová (botanička)
 • Martin Dančák (botanik a ekolog, Univerzita Palackého)
 • Jan Hradecký (děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity)
 • Aneta Valasová (z.s. Zdravý Rožnov)

Kontaktujte nás
barbora.hertlova@hnutiduha.cz · 736 437 021